Butikken er en institution, der historisk set har vist sin overlevelseskraft.Globalt set vokser det totale forbrug!

Selv om online handel viser flotte vækstrater og rydder forsider på aviser, så udgør nethandlen stadig en ret lille andel af den totale handel. I Danmark udgør nettet ca 20% af det totale forbrug og langt størstedelen af forbruget – altså de 80% finder stadig sted i en fysisk butik i Danmark.

Men detail handlen er i forvandling og der er intet der tyder på, at udviklingen nogensiden vil ende. Derfor er det vigtigt, at man som fysisk butik ikke hviler på laurbærrene, men holder sig opdateret om, i hvilke retninger detail handlen udvikler sig.

Intet billede kan erstatte behovet for at røre og føle på varerne

På trods af stor fremgang i onlinehandel, er de fysiske butikker ikke ved at uddø. Intet billede kan nemlig erstatte behovet for at røre og føle på varerne. Samtidig har de fysiske butikker en høj branding værdi.
De fysiske butikker er stadig forbrugernes fortrukne sted, hvor personalet kan komme tæt på sine kunder, og hvor kunden kan fordybe sig i brandet. Dette er vigtigt for både brandgenkendelse og loyalitet.

Men selv om branding værdien er høj i de fysiske butikker, er det ikke alle produktgrupper, der har gavn af den fysiske butik. De færreste forbrugere nyder nemlig dagligvare indkøb, og ser det som noget der skal overstås. Derfor vil vi i de kommende år se flere og flere foretrække at handle dagligvarer online, således det kun er de oplevelsesværdige indkøb, der er tilbage på den fysiske shopping tur.


Et besøg i en fysisk butik handler ikke længere om produktet alene

Forbrugerne vil i dag have mere end bare et produkt, de vil nemlig have oplevelser. Måden hvorpå man opnår det, er igennem storytelling, skabelse af brandkultur, bekvemmelighed og personliggørelse af besøg og produkt.

Derfor skal man også acceptere den innovative teknologi!
Teknologiske redskaber kan forkorte de logistiske aspekter af et køb, samt genkende kunder og deres forbrugsmønstre. Den innovative teknologi gør det muligt, at lave en skræddersyet kundeoplevelse.

De gode gamle dage arbejder man for at få tilbage

Der er en naturlig grænse for, hvor langt man kan komme med selvhjælp online. Det er ikke alt man kan gennemskue ud fra tekst, billeder og video, og man kan stadig ikke røre ved stoffet eller dufte til parfumen.

Videnstunge varer, tekniske varer eller varer, der kræver personlig interaktion, vejledning og service, vil vi stadig gerne flytte os efter. De gamle dyder baseret på godt købmandskab, personlig service og indlevelse vil stadig være på banen som en konkurrencemæssig fordel.


Nethandlere vil have fysiske butikker

Mens den traditionelle detailhandel fortsat leder efter løsninger på at være til stede på digitale platforme, rykker flere online aktører ind på gader og stræder med fysiske butikker/showrooms.
Digitale aktører vil gerne være til stede i den virkelige verden med fysiske butikker. Dette skyldes da tendensen går i en retning af, at man ikke kun skal være til stede online eller fysisk, men vil have fordel ved at være til stede begge steder!


De rette redskaber gør forskellen

Det er ikke bare de rette ansatte og det rette miljø som gør forskellen. Hele oplevelsesværdien og skabelsen af en storytelling sker i forbindelse med udnyttelsen af de rette redskaber. Derfor er indretningen af de fysiske butikker ligeså vigtig som den innovative teknologi.

Skabelsen af gode oplevelser sker nemlig gennem service, bekvemmelighed, teknologi og indretning.
Man bør som fysisk butik skabe en oplevelse, som planter loyalitet i forbrugeren og gør forbrugeren til ambassadør for brandet.

Det er en tanke vi har med på vejen.
Når vi med vores samarbejdspartnere udvikler og producerer butiksinventar og løsninger til vores forskellige kunder.